Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2020

evveell
08:20
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viaagp agp
evveell
08:17
2034 8599 500
Reposted frommaybeyou maybeyou viaagp agp
evveell
08:17
Jak można chcieć utrzymać człowieka samymi tylko napisanymi słowami, do trzymania są  ręce. 
— Franz Kafka
Reposted fromdobrzemimow dobrzemimow viaagp agp
evveell
08:12
Z czasem potrzebujemy dłoni. 
Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. 
Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności.
— Damian Sawa
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaGabreiila Gabreiila
evveell
08:12
8005 f182 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
evveell
08:12
8005 f182 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
evveell
08:12
6574 ce55 500
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer
08:11
1508 787e 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viainsanedreamer insanedreamer
evveell
08:11
7467 3fe4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasatyra satyra

May 21 2020

evveell
21:33
Reposted fromFlau Flau viaimpatient impatient
evveell
21:33
evveell
21:33
5781 d909 500
Reposted fromkatisz katisz viaimpatient impatient
evveell
21:33
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 viasatyra satyra
evveell
21:32
 jak się coś w głowie nie mieści to trzeba mieć to w dupie 
Reposted fromblackdrama blackdrama viasatyra satyra
evveell
06:01
4616 06ae
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viaagp agp
evveell
06:01
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
evveell
05:49
2800 b407 500
Reposted fromipo ipo viasatyra satyra
evveell
05:47
2012 98ad 500
Reposted fromipo ipo viascorpix scorpix
evveell
05:46
Czy można opowiedzieć ból głowy albo lęk, który zakleszcza serce tuż przed zaśnięciem, albo uczucie nieskończonej samotności, gdy patrzy się na księżyc?
— Olga Tokarczuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
evveell
05:42
Miłość to nie wielkie słowa o tym, co mógłbyś zrobić dla mnie kiedyś. Miłość to te proste rzeczy, które robisz dla mnie dziś.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...