Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

evveell
17:08
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajeszczenie jeszczenie
evveell
17:08
8886 5ad3 500
Reposted frommoai moai viajeszczenie jeszczenie
17:04
1729 94ae

franryott:

I actually can’t cope with this

evveell
16:54
4937 6da5
Reposted fromnoticeable noticeable viascorpix scorpix
16:52
3412 1911 500
Reposted fromunco unco viascorpix scorpix
evveell
16:51
5696 09b7 500
Reposted frommoai moai viascorpix scorpix
evveell
16:48
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
— już raz zniknął
Reposted fromstrangeme strangeme viaGabreiila Gabreiila
evveell
17:08
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajeszczenie jeszczenie
evveell
17:08
8886 5ad3 500
Reposted frommoai moai viajeszczenie jeszczenie
17:04
1729 94ae

franryott:

I actually can’t cope with this

evveell
16:54
4937 6da5
Reposted fromnoticeable noticeable viascorpix scorpix
16:52
3412 1911 500
Reposted fromunco unco viascorpix scorpix
evveell
16:51
5696 09b7 500
Reposted frommoai moai viascorpix scorpix
evveell
17:08
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajeszczenie jeszczenie
evveell
17:08
8886 5ad3 500
Reposted frommoai moai viajeszczenie jeszczenie
17:04
1729 94ae

franryott:

I actually can’t cope with this

evveell
16:54
4937 6da5
Reposted fromnoticeable noticeable viascorpix scorpix
16:52
3412 1911 500
Reposted fromunco unco viascorpix scorpix
17:04
1729 94ae

franryott:

I actually can’t cope with this

evveell
16:54
4937 6da5
Reposted fromnoticeable noticeable viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl