Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2019

evveell
10:07
5267 5e20 500
Reposted frompastelowe pastelowe vianaelienn naelienn
10:05
3160 5fcc 500
Reposted fromyachumi yachumi viaGabreiila Gabreiila

February 01 2019

evveell
20:55
Reposted from4777727772 4777727772 viasatyra satyra
evveell
20:53
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra

January 30 2019

evveell
22:14
0208 6db1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
evveell
22:12
Są ludzie, w których obecności czujemy się dobrze, i tacy, z którymi nam nie po drodze. Z wiekiem i nabytym doświadczeniem zrozumiałam, że nie ze wszystkimi muszę się przyjaźnić, ba, ja nie wszystkich muszę lubić i zapraszać na wino. Są przyjaźnie nierozerwalne, powierzchowne znajomości, jest koleżeństwo. Na niektóre znajomości szkoda tracić cennego czasu. Lubię spotkania z ludźmi, przy których mogę być sobą.
— Gabriela Gargaś - "Taka jak ty"
evveell
22:11
8993 1a67 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
evveell
22:08
evveell
22:05
evveell
22:04
8752 2167 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viascorpix scorpix
evveell
22:00
"A przecież są w życiu relacje wyjątkowe[...]. Spotykasz kogoś na swojej drodze i magnetyczna siła przyciąga Was do siebie. Chociażby nie wiem ile się mówiło, to zawsze zostaje coś, czego nie zdążyło się powiedzieć. Wciąż jest za mało czasu, który przepływa przez palce magicznym tempem, kiedy przebywacie razem. Ciągle pojawia się sprawy, którymi tak bardzo chciałbyś się z nią podzielić. I rozumiecie się wyjątkowo. Zupełnie jakbyście porozumiewali się na innym poziomie świadomości czy wrażliwości, niż reszta świata. Takiej osoby nie da się oszukać. Ona wie bardzo dobrze co czujesz bez Twoich zbędnych słów. Myślicie i odczuwacie w taki sam sposób. Chcesz z nią przebywać jeszcze i jeszcze. I w zasadzie ta historia nie ma końca. A jeśli Wasze drogi się rozchodzą, to zazwyczaj na jakiś czas, tylko po to żeby powrócić do siebie z taką samą pasją, czasami z inną perspektywą. Od takich ludzi nie da się odejść, nawet trzymając się od nich z daleka. Nie ma szans. Przeznaczenia się przecież nie oszuka."
— A. Steć
21:59
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
evveell
21:58
Miłość to obecność.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra

October 17 2018

evveell
17:08
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajeszczenie jeszczenie
evveell
17:08
8886 5ad3 500
Reposted frommoai moai viajeszczenie jeszczenie
17:04
1729 94ae

franryott:

I actually can’t cope with this

evveell
16:54
4937 6da5
Reposted fromnoticeable noticeable viascorpix scorpix
16:52
3412 1911 500
Reposted fromunco unco viascorpix scorpix
evveell
16:51
5696 09b7 500
Reposted frommoai moai viascorpix scorpix
evveell
16:48
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
— już raz zniknął
Reposted fromstrangeme strangeme viaGabreiila Gabreiila
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl