Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

evveell
18:59
9974 6a8c
18:55
evveell
18:54
5095 ff03
Reposted fromIriss Iriss viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
evveell
18:54
- W jaki sposób dowiedziałaś się, jak należy żyć?
- Metodą prób i błędów. To jedyny sposób jaki znam.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
evveell
18:54
9081 867e
evveell
18:53
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
evveell
18:53
Reposted fromoll oll viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
evveell
18:51
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeinthe beinthe
evveell
18:49
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viaMrrruk Mrrruk
evveell
18:48
9770 38f9
przepraszam za kłopot
Reposted fromnonono nonono viaMrrruk Mrrruk
evveell
18:47
9148 db31
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatyra satyra
evveell
18:47
Chciałabyś usłyszeć, że miłość najważniejsza, ale ode mnie nie usłyszysz. Miłość nie jest najważniejsza. Ważniejsze jest szczęście. Jeśli miłość nie daje szczęścia, to kij z nią.
Reposted fromjoannem joannem viasatyra satyra
evveell
18:46
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasatyra satyra
18:45
1506 5314
Reposted fromheartsperm heartsperm viaMrrruk Mrrruk
evveell
18:45
6508 4829 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viajedriq jedriq
evveell
18:44
Reposted from1911 1911 viajedriq jedriq
evveell
18:44
Nasze wyobrażenia mogą zepsuć coś prawdziwego
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viajedriq jedriq

June 05 2017

evveell
19:32
4963 bc6e
Reposted fromkyte kyte viascorpix scorpix
evveell
19:22
evveell
05:36
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl