Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2018

evveell
19:03
Nie ma nic bardziej przygnębiającego, niż bezradność w sprawach, na których nam najbardziej zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaagp agp
19:01

July 11 2018

evveell
21:01
Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia jak wtedy, gdy kochamy.
— Z. Freud (ukradzione z Cyniczny romantyzm po godzinach)
Reposted fromaletodelio aletodelio viainsanedreamer insanedreamer
evveell
20:59
Buntować się przeciw wam? A kto wy jesteście? Bezkształtna masa, amorficzny stwór, zatomizowany świat, tłum bez formy i konstrukcji. Waszego świata już nie można nawet rozsadzić. Sam się rozlazł.
— Sławomir Mrożek, Tango.
Reposted frommhsa mhsa viainsanedreamer insanedreamer
evveell
20:55
Słowa mają ogromną moc. Nawet jeśli nie dbamy, co mówią inni, zawsze jest w naszym życiu ktoś, kto kilkoma słowami może nas uratować lub zniszczyć.
— Alison G. Bailey
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaagp agp
evveell
18:36
6329 fe53
N.
18:33
0071 765b 500
Bardzo.
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viasatyra satyra
evveell
18:33
0970 c3f6
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra
evveell
18:31
6243 293d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatost tost
evveell
18:31
W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
Reposted fromolewka olewka viatost tost

July 03 2018

evveell
18:55
8826 fb79 500
evveell
18:54
0671 c255 500
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vianoticeme noticeme

July 01 2018

evveell
13:01
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viajedriq jedriq
evveell
12:59
Dużo łatwiej jest kochać i tęsknić. Dużo łatwiej jest kochać i czegoś nie mieć. Niż kochać i to stracić. Niż poradzić sobie ze stratą. Dużo łatwiej jest uciec niż kochać i się rozczarować. Niż poradzić sobie z zawiedzionymi uczuciami. Z ogromem oczekiwań. Z odrzuceniem.
http://jaorbita.pl/2018/05/wszystkie-lasice-swiata/
Reposted frompensieve pensieve viajedriq jedriq
evveell
12:58
8245 9a4d 500
Reposted frompulperybka pulperybka viascorpix scorpix

June 29 2018

evveell
18:48
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaxannabelle xannabelle
evveell
18:48
Niczego nie wolno odkładać na potem. Nigdy nie wiadomo, czy jakieś potem jest nam przeznaczone. 
— Hanna Kowalewska
Reposted fromlovvie lovvie viaxannabelle xannabelle
evveell
18:42
0497 350d
Reposted fromonlyman onlyman vialaj laj
evveell
18:41
0248 1416
Reposted fromkarahippie karahippie vianoelle noelle
evveell
18:34
Kochając jedną osobę, kocha się cały świat, a nienawidząc jej, nieniawidzi się też wszystkiego wokół, a także samego siebie.
— Dekalog Antoniego Kępińskiego
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl