Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

evveell
12:25
7655 d1b5
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajedriq jedriq
evveell
12:25
Związek jest jak wazon. Jak go już raz potłuczesz, to nawet najlepiej posklejany, zawsze będzie przeciekał.
— E.
Reposted fromkatalama katalama
evveell
12:22
evveell
12:21
ja raczej nie należę do ciepłych, miłych osób. przy mnie raczej się nie ogrzejesz. często chodzę z wredną miną, co peszy większość osób w moim otoczeniu. rzadko kiedy się uśmiecham, i przeważnie jestem oschła a humor, który u mnie króluje jest czarniejszy niż węgiel. taka już moja natura - zimna, niedostępna, z dystansem i minimalną ilością zaufania. ale jeśli tylko jesteś mi kimś bliskim, jeśli mam do Ciebie zaufanie, i jeśli znaczysz dla mnie dużo, poznasz mnie zupełnie inną - wciąż z tym samym sarkastycznym podejściem, ale...miłą, dzielącą się ulubioną kołdrą, robiącą herbatę i uśmiechającą się od ucha do ucha - poznasz moje drugie, lepsze ja, które kryję przed światem gdzieś w kącie swojego pokoju, byleby tylko nikt go nie odkrył, nie wykorzystał i nie zranił.
— Zapisane uczucia - Veriolla
Reposted frommefir mefir
12:19
5030 a703
Reposted fromamatore amatore viaMrrruk Mrrruk
evveell
12:19
evveell
12:18
2140 70a5 500
Reposted fromMuppet Muppet viascorpix scorpix
evveell
12:15
6274 46d8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
evveell
12:13
Reposted frombluuu bluuu viabeinthe beinthe
evveell
12:05
5590 2328 500
Reposted fromnyaako nyaako viaxannabelle xannabelle

March 21 2017

evveell
08:08
5496 07d2
Reposted fromhysterie hysterie viaMrrruk Mrrruk
evveell
08:05
1575 f079
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeinthe beinthe
evveell
08:04
Reposted frombluuu bluuu viabeinthe beinthe
evveell
08:04
evveell
07:58
4185 b75f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoticeme noticeme
evveell
07:57
Reposted fromjasminum jasminum viaMrrruk Mrrruk
evveell
07:56
1498 a09c 500
evveell
07:54
6718 19b6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeinthe beinthe
07:54
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viamefir mefir
evveell
07:53
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viajedriq jedriq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl