Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

13:55
1452 a3cc 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaagp agp
evveell
13:54
7989 9699 500
Reposted fromsavatage savatage viascorpix scorpix
evveell
13:52
6380 56e9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaagp agp
13:15
13:13
4336 c3bc 500
Reposted frombrumous brumous viaagp agp
13:12
2426 8083
Reposted fromnudes nudes viaagp agp

September 15 2017

evveell
19:36
Po prostu będę ją trzymał w ramionach, ponieważ niekiedy dotyk jest jedynym sposobem, by przekazać komuś, że troszczysz się o niego bezwarunkowo. Nie wymaga skomplikowanego, głębokiego tłumaczenia.
— Kim Holden – Franco
Reposted fromnyaako nyaako viabeinthe beinthe
evveell
19:35
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viabeinthe beinthe
evveell
19:23
Kiedy znajdziesz kogoś, kto rozśmieszy cię w chwili, w której twoje serce chce płakać – trzymaj się go. Będzie tym, który zmieni twoje życie na lepsze.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagp agp
evveell
19:23
To smutne, ile można dowiedzieć się o człowieku ze sposobu, w jaki kończy długoletnią znajomość.
— z przemyśleń bez niego...
Reposted frompensieve pensieve viaagp agp
evveell
19:21
1577 2cd8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeinthe beinthe
19:16
evveell
19:12
To nic trudnego zakochać się. Każdemu może się to przytrafić. Dopiero trwanie w miłości było prawdziwym wyzwaniem.
— Liane Moriarty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
evveell
19:12
2028 a399 500
Reposted fromslodziak slodziak viasatyra satyra
evveell
19:09
W naszym życiu nic nie jest na stałe. Na tym polega jego urok. Życie to chaos. Ale głęboko wierzę, że ludzie, którzy się obok nas pojawiają dzielą się na dwie kategorie. Czasami znajdujemy osobę, która będzie z nami na lata, a czasami zjawia się obok nas ktoś na chwilę. Na sezon. Jak kolekcja wiosna/lato, jesień/zima. Ktoś, kto jest z nami z określonego powodu. Ktoś, kto nas czegoś nauczy. O sobie albo o świecie. I siebie również. Ktoś, kto da nam dużo przyjemności. Obudzi w nas uczucia, które – wydawałoby się – dawno w nas przygasły. Ktoś, kto nas zmieni. A później po prostu odejdzie.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viaagp agp
19:04
7524 f8c6
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaagp agp
evveell
19:01
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viatost tost
evveell
19:00
6837 e480 500
Reposted frommyniu myniu
evveell
18:57
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianoticeme noticeme
evveell
18:56
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze. Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać. Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianoticeme noticeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl