Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2019

evveell
21:11
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viascorpix scorpix
evveell
21:07
Problem polega na tym, że szukamy kogoś przy kim możemy się zestarzeć, a sekretem jest znaleźć kogoś z kim możemy pozostać dziećmi.
— Charles Bukowski
Reposted fromxalchemic xalchemic viawithout without
evveell
21:06
Człowiek jest istotą ochoczo poddającą się złudzeniom, iluzjom, pozorom, fantomom. Rzadko zdobywa się on na myślenie racjonalne, natomiast z zapałem rzuca się w odmęty uwznioślonej bzdury i uświęconego absurdu.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
evveell
21:05
8268 bfa8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
evveell
20:56
3726 d905 500
Reposted fromRowena Rowena viamefir mefir
evveell
20:54
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'

August 11 2019

evveell
20:38
Cierpienie nie ma nic wspólnego ze zdarzeniami, ale twoją na nie reakcją. To co się dzieje – po prostu się dzieje. To co ty czujesz w związku z tym, to już zupełnie inna sprawa.
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viajedriq jedriq
evveell
20:37
Ja wierzę, że miłość jest performatywna, czyli de facto nieważne jest, co mówimy, nieważne jest nawet, co myślimy. Ważne jest, co robimy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viajedriq jedriq
evveell
20:34
9516 777f 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viascorpix scorpix
evveell
20:33
1793 3117 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viascorpix scorpix
evveell
20:33
9523 82f6 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viascorpix scorpix
evveell
20:32
9454 a089
Reposted froma-antimatter a-antimatter viascorpix scorpix
evveell
20:28
Dziś przepraszam serce za to, że inne kochałam bardziej niż swoje.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagp agp
evveell
20:27
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort viajedriq jedriq
evveell
20:26
1560 5a6a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
evveell
20:22
To wcale nie tak, że dorośli przestają się kochać. Mnóstwo osób jest razem przez wiele lat, aż do dnia, w którym jedno umiera. Jednak są też tacy, którzy się rozstają, z wielu powodów. Czasem miłości jest zbyt mało i nie starcza na długo, czasem jest jej tak dużo, że krępuje ich i ogranicza. Wówczas nie czują się wolni. Zawsze jednak powinni się rozstać, jeśli osobno mogą być szczęśliwsi.
— Katarzyna Rygiel - 'Pod powiekami'
Reposted fromwetryagain wetryagain viasatyra satyra
evveell
20:21
Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
evveell
20:18
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli. Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyra satyra
evveell
20:17
6171 7dd3 500
evveell
20:15
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl