Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2019

evveell
18:42
Ko­biety, które myślą, to naj­częściej te, o których się nie myśli.
— znalezione
Reposted fromzyciepopolsku zyciepopolsku viaagp agp
evveell
18:41
Serca są jak umowy. Ludzie je łamią, a później idą sobie dalej. A dalej to już mijają się jak nieznajomi, mimo, że wcześniej kochali się ponoć na zawsze.
— Piotr C.
Reposted fromcorvax corvax viaagp agp
evveell
18:40
balonik
Reposted frommajkey majkey viaagp agp
evveell
18:39
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaagp agp
evveell
18:38
9902 7fbf 500
Reposted fromthetemple thetemple viaagp agp
evveell
18:37
3717 fba9
Reposted fromBabson Babson viaagp agp

November 03 2019

evveell
08:19
3337 f421
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasusano susano
evveell
08:17
Zaczynamy jako nieznajomi. Tak samo kończymy.
— Piotr C - Brud
Reposted fromresort resort viajeszczenie jeszczenie
evveell
08:15
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście.
A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
evveell
08:15
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
evveell
08:14
5411 c31c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
evveell
08:13
To wielka tajemnica, jak człowiek powinien postępować, by nie zmarnować sobie życia.
— Miguel de Cervantes
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viascorpix scorpix

October 30 2019

evveell
16:42
Nie, Ty przecież mnie nigdy nie usłyszysz
bo mój list cichszy jest od ciszy
— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viainsanedreamer insanedreamer
evveell
16:41
Myślałam o tym, jak bardzo kształtują nas ludzie, którzy nas otaczają i jak z tego powodu bardzo trzeba uważać, wybierając ich, a potem przyszło mi do głowy, że mimo wszystko może się okazać, że trzeba ich utracić, żeby tak naprawdę odnaleźć siebie.
— Jojo Moyes - "Moje serce w dwóch światach"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
evveell
16:40
9924 2499 500
Reposted fromBabson Babson viascorpix scorpix
evveell
16:40
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
evveell
16:40
6818 80a7 500
Reposted fromLane Lane viascorpix scorpix

October 25 2019

20:29
2841 c798 500

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood viajedriq jedriq
evveell
20:25
Długi czas diabeł szeptał mi do ucha: "nie jesteś wystarczająco silna, aby przetrwać burzę"
Dziś wyszeptałam mu: "To ja jestem burzą".
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
evveell
20:23
4587 362a 500
Reposted fromoll oll viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl