Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

08:47
1413 5013 500
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viabeinthe beinthe
evveell
08:46
evveell
08:30
5236 36c1 500
Reposted frombeproud beproud viatost tost
evveell
08:24
evveell
08:17
Reposted frombluuu bluuu viaimpatient impatient
evveell
08:15
7182 ad2c 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaMagnolia11 Magnolia11
evveell
08:13
8098 2e63
Reposted fromcalifornia-love california-love viascorpix scorpix
evveell
07:23
Reposted fromcarfreitag carfreitag viascorpix scorpix
evveell
07:22
3155 b1d7
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viascorpix scorpix
evveell
07:22
9397 3706 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viakatalama katalama

May 06 2017

21:25
4484 eb69 500

drxgonfly:

Autumn Fog II (by Christian Schweitz)

Reposted fromallaturca allaturca viacrispybones crispybones
21:13
3932 7177
Reposted frommatteo90 matteo90 vianaelienn naelienn
21:13
1413 5013 500
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viabeinthe beinthe
evveell
21:12
Miała w głowie zupełny chaos. Tak jakby ktoś wziął jej czaszkę w dłonie i bardzo mocno nią potrząsnął, powodując krwawy karambol myśli i przeczuć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeinthe beinthe
evveell
21:11
4807 6182 500
Reposted fromtimetolove timetolove viabeinthe beinthe

May 04 2017

evveell
16:33
evveell
16:32
4730 6d64 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaMrrruk Mrrruk
16:31
6632 ed8b 500
Reposted from009 009 vianaelienn naelienn

May 01 2017

evveell
10:56
7217 2c52
Reposted fromrisky risky viabadblood badblood
evveell
10:45
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź
Reposted fromawkwardx awkwardx via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl