Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

evveell
17:08
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viajeszczenie jeszczenie
evveell
17:08
8886 5ad3 500
Reposted frommoai moai viajeszczenie jeszczenie
17:04
1729 94ae

franryott:

I actually can’t cope with this

evveell
16:54
4937 6da5
Reposted fromnoticeable noticeable viascorpix scorpix
16:52
3412 1911 500
Reposted fromunco unco viascorpix scorpix
evveell
16:51
5696 09b7 500
Reposted frommoai moai viascorpix scorpix
evveell
16:48
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
— już raz zniknął
Reposted fromstrangeme strangeme viaGabreiila Gabreiila

September 22 2018

evveell
08:17
0334 6a1b 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viaiammistake iammistake
evveell
08:16
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra
evveell
08:16
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra
evveell
08:13

Współczuję osobom, które źle oszacowały granice mojej cierpliwości.

— Aleksandra Steć.
evveell
08:00
Jeśli źle życzymy człowiekowi, któremu kiedyś ofiarowaliśmy miłość, to tak, jakbyśmy opluwali samego siebie.
Jeśli nie mamy szacunku dla tej drugiej osoby, miejmy chociaż szacunek do tego kogoś, kim byliśmy wtedy.
— Jacek Piekara "Alicja"
evveell
07:53
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
evveell
07:36
Pomyśl, jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaagp agp
evveell
07:35
6513 da05 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagp agp
evveell
07:34
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viascorpix scorpix
evveell
07:32
evveell
07:31
Strzeż się osób, które nie mają nic do stracenia.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
evveell
07:30
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaimpatient impatient
evveell
07:29
Pamiętaj, że jedynym głupim pytaniem jest to, które chciałeś zadać, ale tego nie zrobiłeś.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimpatient impatient
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl